เปิดตัวโครงการ Wealthyy Thailand

60 ถ. รัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 - Show on Map

Highlights & Experience

Description

เปิดตัวโครงการ Wealthyy Thailand เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคมที่ผ่านมา เพื่อเสริมสร้างเศรษฐกิจท่องเที่ยวไทย ให้สอดคล้องกับนโยบายในการส่งเสริมการท่องเที่ยวด้วยธุรกิจเชิงสุขภาพ พร้อมการเปิดแพลตฟอร์มการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพการให้ความรู้ด้านสุขภาพและแพลตฟอร์มสินค้าด้านสุขภาพ ร่วมกันเติบโตขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยไปด้วยกันWealthyy Thailand

เปิดตัวโครงการ Wealthyy Thailand เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคมที่ผ่านมา เพื่อเสริมสร้างเศรษฐกิจท่องเที่ยวไทย ให้สอดคล้องกับนโยบายในการส่งเสริมการท่องเที่ยวด้วยธุรกิจเชิงสุขภาพ พร้อมการเปิดแพลตฟอร์มการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพการให้ความรู้ด้านสุขภาพและแพลตฟอร์มสินค้าด้านสุขภาพ ร่วมกันเติบโตขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยไปด้วยกัน

How to use

To enjoy Safe T exclusive dining offers, just follow 3 easy steps!

1) Book a table by choosing a restaurant, date, time, party size and click time slot to book.

2) You will get a confirmation email and SMS once you complete the booking.

3) You can simply show your Booking ID to dine and pay directly at the restaurant.

Cards accepted at this hotel

You may also like

Plan ahead and save up to 30% on your next trip